Välkommen till Klara ekonomisk förenings nya hemsida

Välkommen till Klara ekonomisk förenings nya hemsida! Här hittar du bland annat information, kontaktuppgifter och protokoll. Sidan uppdateras och fylls på efterhand. Riktigt gamla dokument kommer inte att föras över.

Styrelsen