Medlemmar

Organisation

Kontaktperson

Mailadress

Chalmers tekniska högskola Therese Johansson therese.johansson@chalmers.se 
Folkhälsomyndigheten Raija Ahmed raija.ahmed@folkhalsomyndigheten.se 
Göteborgs universitet Åsa Björkeström asa.bjorkestrom@gu.se
Högskolan i Borås Marlén Kilberg marlen.kilberg@hb.se 
Högskolan i Skövde Lisa Svedbom (föräldraledig) Kontakta Heléne Lindholm. Finns i granskningsgruppen. lisa.svedbom@his.se 
Karolinska institutet Ulrika Hallgren ulrika.hallgren@ki.se 
Kungliga tekniska högskolan Leif Svanblom leif@kth.se 
Linköpings universitet Kristina Orselius kristina.orselius@liu.se
Linnéuniversitetet Johan Älvgren johan.alvgren@lnu.se
Lunds universitet Martina Balaz martina.balaz@bygg.lu.se
Malmö universitet Jessica Hansson jessica.hansson@mau.se
Region Blekinge Magnus Strand magnus_c.strand@regionblekinge.se
Region Jönköpings län Catarina Strandroth catarina.strandroth@rjl.se
Region Kronoberg Helen Penttilä helen.penttila@kronoberg.se
Region Skåne Jenny Rosell jenny.rosell@skane.se
Region Stockholm Charlotta Brask charlotta.brask@sll.se
Region Uppsala Karin Sundberg karin.sundberg@regionuppsala.se
Region Västerbotten Eva-Lotta Emanuelsson evalotta.emanuelsson@regionvasterbotten.se 
Region Östergötland Elisabet Breti elisabet.breti@regionostergotland.se
Research Institutes of Sweden Marie Davidsson marie.davidsson@ri.se
Stockholms universitet Margaretha Vickes Åkerholm margaretha.akerholm@su.se
Sveriges lantbruksuniversitet Maria Nauclér maria.naucler@slu.se
Södertörns högskola Anders Amelin anders.amelin@sh.se
Uppsala universitet Maria Aveskogh maria.aveskogh@uadm.uu.se
Västra Götalandsregionen Anders Bolmstedt anders.bolmstedt@vgregion.se