KLARA ekonomisk förening

Produktnamn

Fråga (Produktnamn)

Jag har en produkt med namnet Donkey anti-Goat IgG (H+L) Cross-Adsorbed Secondary Antibody, Alexa Fluor 594, som inte går att skriva in i KLARA. När jag klickar på Spara klipper systemet alla bokstäver efter D i ordet ”Donkey”. Hur ska jag skriva produktnamnet?

 

Svar: Produktnamn med textsträngen ”onkey” fungerar tyvärr inte i KLARA av programmeringstekniska skäl. För att produktnamnet inte ska kortas ner kan man skriva en nolla (0) i stället för o, dvs Donkey blir D0nkey, Monkey blir M0nkey etc. Det medför dock att en sökning på just detta ord inte får de rätta träffarna, men ett tips kan vara att byta ut o mot en * när du söker.