KLARA ekonomisk förening

Gulgranskarutbildning

Teams

Tider: Klockan 9.00-16.00 båda dagarna. Det är viktigt att du kan närvara hela utbildningstiden. Plats: Digital utbildning i Teams. Kostnad: Utbildningen bekostas av KEF centralt. För vem: För dig som är nybörjare och vill lära dig granska produkter i KLARA. Inbjudan avser fast anställd personal vid någon av medlemsorganisationerna i KEF. Utbildningen förutsätter att alla […]

Gulgranskarutbildning

Teams

Tider: Klockan 9.00-16.00 båda dagarna. Det är viktigt att du kan närvara hela utbildningstiden. Plats: Digital utbildning i Teams. Kostnad: Utbildningen bekostas av KEF centralt. För vem: För dig som är nybörjare och vill lära dig granska produkter i KLARA. Inbjudan avser fast anställd personal vid någon av medlemsorganisationerna i KEF. Utbildningen förutsätter att alla […]

Granskardag

Teams

Granskardagen är ett arbetsmöte för dig som är gulgranskare och behöver uppdatera dig kring allt vad gäller granskning i KLARA. Du kommer att få möjlighet att granska på egen hand och ställa dina granskningsfrågor till Cecilia. Den egna granskningen kommer att varvas med nyheter och fördjupad genomgång. I första hand bjuds alla gulgranskare in, men […]

Granskardag med fokus på kit

Teams

Granskardagen är ett arbetsmöte för dig som är gulgranskare och behöver uppdatera dig kring allt vad gäller granskning av kit i KLARA. Du kommer att få möjlighet att granska kit på egen hand och ställa dina kit-relaterade granskningsfrågor till Cecilia. Den egna granskningen kommer att varvas med nyheter och fördjupad genomgång. I första hand bjuds […]