KLARA ekonomisk förening

Gröngranskarmöte

Göteborg/Teams

Mötet hålls dels i Göteborg och dels via Teams för er som inte kan vara med på plats. Mer info kommer närmare inpå mötesdatum. Anmälan till Cecilia Sundelin

Granskarträff

Teams

Vad är en granskarträff? Granskarträffen är ett tillfälle när vi bara granskar och du har möjlighet att ställa dina granskningsfrågor till mig direkt. I första hand bjuds alla gulgranskare in, men även slutgranskare kan delta i mån av plats. Inbjudan mailas ut av Cecilia Sundelin

Gulgranskarutbildning

Stockholms universitet

Gulgranskarutbildningen är för dig som är nybörjare och vill lära dig granska produkter i KLARA. Inbjudan avser fast anställd personal vid någon av medlemsorganisationerna i KEF. Inbjudan kommer att mailas ut av Cecilia Sundelin

Slutgranskarutbildning

Teams

Slutgranskarutbildningen är för dig som är gulgranskare och vill lära dig slutgranska produkter i KLARA. Inbjudan avser fast anställd personal vid någon av medlemsorganisationerna i KEF.

KLARA-dagar

Teams

Vi planerar att upprepa förra årets upplägg. Dag 1 blir särskilt inriktad för administratörer. Vi ses digitalt på eftermiddagen. Dag 2 blir en fortsättning på förra årets presentation av riskbedömningsmodulen, också på eftermiddagen digitalt. Mer information kommer!

KLARA-dagar

Teams

Vi planerar att upprepa förra årets upplägg. Dag 1 blir särskilt inriktad för administratörer. Vi ses digitalt på eftermiddagen. Dag 2 blir en fortsättning på förra årets presentation av riskbedömningsmodulen, också på eftermiddagen digitalt. Mer information kommer!

Granskardag

Teams

Granskardagen är ett arbetsmöte för dig som är gulgranskare och behöver uppdatera dig kring allt vad gäller granskning i KLARA. Du kommer att få möjlighet att granska på egen hand och ställa dina granskningsfrågor till mig. Den egna granskningen kommer att varvas med genomgångar av nya funktioner i granskningsverktyget, och nyheter i granskningsinstruktionen. I första […]