KLARA ekonomisk förening

Om KLARA

Om KLARA

KLARA ekonomisk förening (KEF) är en medlemsorganisation vars syfte är att förvalta den gemensamt ägda kemikaliedatabasen, KLARA databas.
Föreningens medlemmar består av regioner, universitet och högskolor.

KLARA databas innehåller information och säkerhetsdatablad om de kemiska produkter som används hos medlemmarna.