KLARA ekonomisk förening

Granskningsstatus

Det handlar om en produkt som inte längre säljs men som vi har kvar på hyllan. Själva burken är märkt med orangea symboler enligt KIFS, så baserat på dem tillsammans med SDB för det rena ämnet och lösningsmedlet så borde man kunna göra en rimlig bedömning och göra den orange i KLARA!

Ja, du kan skapa en orange produkt. Då behöver du göra en egen bedömning av produktens risker (H-/P-angivelser) som du anger i fälten för H- och P-angivelser. Du baserar din bedömning på allt du vet, då kan SDB för både det rena ämnet och lösningsmedlet användas. Det är du som bestämmer vilka SDB du vill ladda upp på en orange produkt, det viktiga är att det blir tydligt för användarna. Avslutningsvis skriver du också in en kommentar om vem som gjort bedömningen och när.