KLARA ekonomisk förening

Leverantör/Artikelnummer/SDB

1: Jag har ett sdb för 75% fosforsyra från leverantören Brenntag. Enligt SDB heter produkten FOSFORSYRA 75% / IBC 1250 KG INKL. Det där sista om storlek på behållare är ju inget vi tar med när vi namnger produkter. Så jag funderar på om jag kan använda KLARA-id 194135 FOSFORSYRA 75% inkl 39 kg som är från samma leverantör. Om jag använder denna produkt även för mitt SDB så kan jag kanske ta bort inkl 39 kg från produktnamnet i databasen. Jag har stämt av så att procentsatsen är densamma i båda SDB i avsnitt 3 och det är den.  

Ja, eftersom produkterna kommer från samma leverantör och har samma sammansättning, kan du ladda upp produkternas SDB under ett och samma KLARA-id.

2: Jag har skapat ett nytt KLARA-id 224104. Det här är ett kit från Sigma där man i SDB refererar till separata säkerhetsdatablad för respektive kitkomponent. Längst bak i SDB finns en sammanställning över klassificeringen av respektive kitkomponent, och där framgår att ingen av dem klassificeras som farliga. Som jag påbörjat produkten nu så har jag letat rätt på SDB för kitkomponenterna och lagt till under respektive kitkomponent. Hur ska jag göra? 

Uppladdat SDB räcker eftersom det tydligt står att kitkomponenterna inte är klassificerade enligt CLP 1272/2008. Om det hade varit någon/några av komponenterna som varit klassificerad som farlig, hade vi behövs SDB för respektive märkningspliktig kitkomponent. Sigmas SDB för kit är ett undantag.