KLARA ekonomisk förening

Sammansättning/Ingående ämnen

1: Jag håller på att skapa en ny produkt för den befintliga KLARA-id 58157 eftersom jag upptäckte att den har uppdaterats genom att ändra ingående ämnen på befintligt KLARA-id istället för att arkivera produkten när ingående ämnen i SDB har ändrats mellan 2019 och 2021

Vi kan radera SDB från 2021 på KLARA-id 58157, och granska den produkten enligt SDB från 2019. Därefter arkivera den med en hänvisning till KLARA-id 224926.

 

2: Jag har fått nytt SDB för RNAscope washbuffer, och jag har hittat artikelnumret 320058 på två olika befintliga KLARA-id 173263 och 212057. Jag vet egentligen inte varför det finns två gröna produkter för det är samma SDB som finns kopplat på båda. Jag tänker att jag kanske borde ersätta 212057 med 173263? För visst är det så att vi väljer att behålla den produkt med lägre KLARA-id nummer? Det är även så att de inte anger någon information om sammansättningen i det nyare SDB. På det gamla säkerhetsdatabladet framgår det ett ingående ämne litiumklorid som inte anges längre, det innebär väl att jag borde arkivera 173263?

Ditt resonemang är helt rätt! Du ersätter enligt nedan och därefter arkiverar du den produkt som blir kvar med en hänvisning till den nya produkten du skapar.

 

3: Har fått ett nytt sdb till KLARA-id 201817. Det finns dock inga ingående ämnen inlagda på produkten i databasen trots att den är grön och i SDB från 20201231 finns det ingående ämne. Så det är väl att jag kompletterar med de ingående ämnena eller? 

Ja det kan du göra! Egentligen skulle ju granskaren som laddade upp SDB från 2020 ha skapat ett nytt KLARA-id men nu när det inte blev så, kan du aggregera ingående ämnena till produkten.

 

4: Jag har lagt till ett nytt SDB till KATRIN Handtvål. Samma artikelnummer finns med. Ska jag i detta fall skapa en ny produkt? Det finns inte alls lika många ämnen angivna på blandningen i nytt SDB

Ja om sammansättningen i det nya SDB är ny, ska vi skapa ett nytt KLARA-id. Du arkiverar den gamla versionen av produkten med en hänvisning till den nya. Hänvisningen du ska använda är snabbtextkommentaren ”Utgått, ersätts 1”.

 

5: Jag håller fortfarande på med massa Roche produkter och gjorde häromveckan KLARA-id 94975 grön för den var gul. Det här är ett kit enligt SDB från 2021 och i databasen är sammansättningen blandning på detta id. Frågan är om produkten ska vara sammansättning blandning när det är kit enligt SDB? Jag har tittat på många andra produkter och då har ändå sammansättningen varit kit och man har angivit kitkomponentens namn och klassificering men inventeringsenheten har varit volym.

Om det är ett kit ska produkten också skrivas in med sammansättningen kit, och kitkomponenternas namn ska skrivas in etc. Enheten kan vara antingen volym eller kit, men oftast är den ju kit den också.

 

6: Jag granskar en ny produkt från Biltema (KLARA-id 240467). Enligt SDB avsnitt 3 innehåller produkten Vit mineralolja (petroleum) med CAS-nummer 8042-47-5. Jag hittar en slutgranskad produkt i databasen som har detta CAS-nummer, och även EU-nr stämmer med mitt SDB, se KLARA-id 163911. Produktnamnet på detta KLARA-id är Parrafin mycket flytande (Merck), vilket ju inte är så likt mitt namn enligt SDB. Kan jag aggregera KLARA-id 163911 trots att inte namnet stämmer?

 

Svar: Ja, du kan aggregera KLARA-id 163911 eftersom både CAS- och EG-nummer stämmer. Det har inte någon betydelse att namnet inte stämmer. Om produkten hade varit blå (ingående ämne) hade du kunnat lägga till ditt namn som en synonym, men på slutgranskade produkter lägger vi inte till synonymer som finns i blandningars SDB.