Styrelsen

Ordförande:
Anders Bolmstedt, Västra Götalandsregionen
anders.bolmstedt@vgregion.se

Vice ordförande:
Leif Svanblom , Kungliga Tekniska Högskolan
leif@kth.se

Sekreterare:
Maria Aveskogh, Uppsala Universitet
maria.aveskogh@uadm.uu.se

Kassör:
Linus Jeppson, Lunds universitet
linus.jeppsson@med.lu.se

Kvalitetssamordnare:
Hanna Jonsson, Stockholms Läns Landsting
hanna.k.jonsson@sll.se

1:e Suppleant:
Kristina Orselius, Linköpings Universitet
kristina.orselius@liu.se

2:e Suppleant: Övertagit sekreterarposten efter Maria Djupström
Maria Aveskogh, Uppsala Universitet
maria.aveskogh@uadm.uu.se

Adjungerad som representant för systemutvecklingsgruppen:
Catarina Strandroth, Region Jönköpings Län
catarina.strandroth@rjl.se