Styrelsen

Ordförande:
Anders Bolmstedt, Västra Götalandsregionen
anders.bolmstedt@vgregion.se

Vice ordförande:
Leif Svanblom , Kungliga Tekniska Högskolan
leif@kth.se

Sekreterare:
Maria Aveskogh, Uppsala universitet
maria.aveskogh@uadm.uu.se

Kassör och firmatecknare:
Magnus Strand, Region Blekinge
magnus_c.strand@regionblekinge.se

Kvalitetssamordnare:
Charlotte Parsland, Linnéuniversitetet
charlotte.parsland@lnu.se

1:e Suppleant:

Elisabet BretiRegion Östergötland
elisabet.breti@regionostergotland.se

2:e Suppleant:
Eva-Lotta Emanuelsson, Region Västerbotten
evalotta.emanuelsson@regionvasterbotten.se