KLARA ekonomisk förening

Klassificering

1: Jag har en fråga angående KLARA-id 10260. Vi har köpt in samma ämne men från Alfa Aesar. Enligt deras SDB är H-frasen H351. Vi brukar väl säga att man ska granska efter det hårdast klassade SDB? Men i detta fallet känns det svårt att välja mellan H350 och H360FD. Har du förslag på hur jag ska göra? 

I detta fall kan du skriva in klassningen från båda SDB, och ange två SDB som källa för klassificering. Det kan vi alltid göra när det är svårt att avgöra vilken klassning som är ”hårdast”.

2: Är det ok att skriva i kommentarer att en produkt är tillståndspliktig? Ska inte det stå under regler och krav? 

Ja det stämmer, information om att en produkt är tillståndspliktig ska regleras via listorna i granskningsverktyget, och inte stå som information i kommentarsfältet. Det är ju KEF som bestämmer vilka listor som ska läsas in. Om listan ännu inte finns med i granskningsverktyget, kan vi ta upp frågan på kommande granskarmöte.

3: Har en fråga angående KLARA-id 224135. Eftersom jag har klassificering enbart för själva kitet, hur ska jag göra med klassificeringen av respektive kitkomponent? Jag vet ju inte hur varje enskild kitkomponent ska klassificeras? 

Du behöver kontakta leverantören och be om klassificeringen för respektive kitkomponent.